top of page

MENY

Sekretess- och cookiepolicy

Vad är cookies?

Cookies, även kända som webbkakor eller HTTP-kakor, är små textfiler som lagras på en användares enhet av webbplatser som användaren besöker. Dessa filer innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg viktig information som förbättrar användarens upplevelse av webbplatsen. Cookies kan lagra en rad data, inklusive användarens preferenser, inloggningsinformation, information om vilka sidor som besökts, och unika identifierare som används för att anpassa innehållet eller annonserna baserat på användarens beteende och preferenser.

 

Cookies spelar en central roll i att tillhandahålla en smidigare och mer anpassad surfupplevelse. De används för olika ändamål, som att hålla användaren inloggad på en webbplats, spara varukorgsinformation på en e-handelssida, samla in data för analyser för att förstå hur webbplatsen används, och för att målinrikta reklam baserat på användarens surfvanor. 

Det finns olika typer av cookies, inklusive:

 • Sessionscookies: Tillfälliga cookies som raderas när användaren stänger webbläsaren. De används ofta för att hålla reda på information under en surf-session, såsom att hålla en användare inloggad.

 • Beständiga cookies: Kvarstår på användarens enhet under en specificerad period eller tills de manuellt raderas. De används för att komma ihåg användarens inställningar och val för framtida besök.

 • Förstapartscookies: Sätts av webbplatsen användaren besöker direkt och används ofta för att förstå användarbeteende och förbättra användarupplevelsen.

 • Tredjepartscookies: Sätts av en webbplats annan än den användaren besöker. De används främst för spårning och online-reklamändamål.

 

Även om cookies förbättrar webbnavigering, har de också väckt oro för integritet och spårning, vilket har lett till ökad lagstiftning och krav på tydliga samtyckesmekanismer för användare att kontrollera sin cookie-exponering.

Vi använder inte insamlad data för att dra slutsatser om dig personligen. Dock, vid en attack mot vår infrastruktur, kan din IP-adress användas för att säkerställa eller försvara rättsliga anspråk. Vi använder också cookies och analysverktyg när du besöker vår webbplats. Mer information om detta kan ni hitta om ni läser vidare. 

Denna sida är skapad i transparensens namn för att ni ska kunna läsa mer om hur vi idag jobbar med cookies, samt hur vi hanterar dina personuppgifter.

Webbhotell

 

Vår webbplats ligger hos Wix.com, som tillhandahåller webbhotellstjänster genom att lagra vår webbplats på sina servrar. Att använda en webbhotelltjänst som Wix är nödvändigt för att underhålla en webbplats och görs i enlighet med Artikel. 6 (1f) GDPR, baserat på vårt legitima ekonomiska intresse av att erbjuda innehåll på vår webbplats. Wix kan komma att hantera personuppgifter som samlas in när du:

 • Besöker webbplatsen;

 • Skapar ett användarkonto;

 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev;

 • Använder kontaktformuläret.

Wix är certifierat enligt säkerhetsstandarder som PCI-DSS, SOC2 och ISO 27001.

För mer information om dataskydd hos Wix, se Wixs integritetspolicy.

 

1. Introduktion

 • Att skydda integriteten för de som besöker vår webbplats är av yttersta vikt för oss, och vi är hängivna åt att värna om den. Denna policy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

 • När du godkänner vår användning av cookies enligt denna policys villkor vid ditt första besök på vår webbplats, ger du oss tillstånd att använda cookies vid varje tillfälle du besöker vår webbplats.

 

 

2. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator, såsom IP-adress, plats, typ och version av webbläsare, samt vilket operativsystem du använder;

 • Information i samtliga kommunikationer som du sänder till oss via e-post eller vår webbplats (d.v.s. våra kontaktformulär), inklusive innehållet och metadata;

 • Uppgifter om dina besök och hur du använder vår webbplats, inklusive källan till ditt besök, hur länge du stannar, antalet sidvisningar och hur du navigerar på webbplatsen;

 • Uppgifter du lämnar för att anmäla dig till våra e-postutskick och/eller nyhetsbrev, inklusive namn och e-postadress;

 • Data som genereras vid användning av vår webbplats, inklusive tidpunkt, frekvens och i vilka situationer du använder den;

 • Samtliga uppgifter du uppger på vår webbplats, när du nyttjar tjänster på vår webbplats;

 • All annan personlig information som du förmedlar till oss via digitala kanaler.

 

OBS! Du har ett ansvar över andras personuppgifter som du delar med dig av, så vi ber dig att:

Innan du delar med dig av någon annans personuppgifter till oss, är det nödvändigt att du har fått den personens medgivande för att både dela och låta oss behandla dessa uppgifter enligt denna policy.

 

3. Hur vi kan använda din personliga information

Personuppgifter som vi tar emot via vår webbplats kan komma att hanteras för de ändamål som beskrivs i denna policy eller på relevanta sidorna av webbplatsen. 

Nedan ser du en lista på de användningsområden som vi kan använda din personliga information till:

 

 • För att sköta och underhålla vår webbplats och vår affärsverksamhet;

 • För att anpassa webbplatsen efter dina behov;

 • För att skicka dig e-postmeddelanden som du uttryckligen har begärt;

 • För att sända icke-marknadsföringsrelaterad affärskommunikation till dig;

 • För att möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen;

 • För att upprätthålla webbplatsens säkerhet och förebygga bedrägeri;

 • För att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidassidas användarvillkor;

 

 • För att skicka dig vårt e-postbaserade nyhetsbrev, om du har anmält dig till det (du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar få nyhetsbrevet);

 • För att skicka dig marknadsföringskommunikation relaterad till vår verksamhet eller till utvalda tredje parters erbjudanden som vi tror kan intressera dig, där du specifikt har godkänt det. Detta gäller: via e-post eller liknande teknologier (du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar sådan kommunikation);

 • För att tillhandahålla tredje parter statistik om våra användare, dock utan att dessa tredje parter kan identifiera någon användare specifikt från denna information;

 • För att hantera förfrågningar och klagomål som gjorts av eller om dig relaterade till vår webbplats;

 • För annan användning.

 

4. Utlämning av personlig information

Din personliga information kan komma att delas med våra anställda, styrelsemedlemmar, försäkringsgivare, professionella konsulter, agenter, leverantörer eller underentreprenörer i den utsträckning det är nödvändigt för de mål som beskrivs i denna policy, se nedan för mer information:

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

 • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

5. Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in om dig kan överföras till, och lagras på, destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Denna överföring är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, genomföra avtal mellan dig och oss, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås. Genom att acceptera denna policy, samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling av din information. Vi kommer att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att se till att din data hanteras säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Vi använder oss av google-tjänster som kan dela data till servrar i USA.

 

På vår webbplats använder vi Google Maps, en tjänst från Google LLC, belägen på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att visa interaktiva kartor. Genom denna integration samlar Google information relaterad till din enhet och loggdata, inklusive din IP-adress och platsdata.

 

Ingen information överförs till Google bara genom att du besöker vår webbplats. Dataöverföring till Google sker endast när du interagerar med kartan, vilket aktiverar den interaktiva funktionen från Google Maps och därmed godkänner utbytet av information med Google.

 

Google hanterar personuppgifter under sitt eget ansvar, i enlighet med de standardiserade dataskyddsklausulerna från Europakommissionen, enligt artikel 46 (2c) i GDPR. Google har vidtagit avancerade tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olovlig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst. Dessa skyddsåtgärder är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013.

 

Google använder personuppgifter för att analysera användningen av vår webbplats, samla in rapporter om webbaktivitet och erbjuda ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för ändamål som marknadsforskning och anpassning av webbplatsdesign, i enlighet med deras riktlinjer.

 

Google kan också dela denna information med tredje parter om det krävs enligt lag eller om dessa tredje parter bearbetar informationen på uppdrag av Google.

 

Du kan förhindra överföring av data via Google Maps genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare. Observera dock att du i så fall inte kommer att kunna använda kartfunktionen. För mer information om dataskydd i samband med Google Maps, se Googles sekretesspolicy och användarvillkor.

 

 

 

6. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt förklarar de riktlinjer och metoder vi använder för datalagring, vilka är framtagna för att försäkra att vi uppfyller våra rättsliga förpliktelser när det gäller att spara och ta bort personuppgifter.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena. Vi förbehåller oss rätten att behålla personlig information som har tillkommit till oss via vår hemsida upp till ett år för att kunna hantera eventuella uppföljningsfrågor eller krav, såvida inte personen i fråga ber om att vi raderar alla uppgifter kopplade till dem.

 • För data som berör pågående relationer, som prenumerationer eller medlemskap, kan uppgifter bevaras så länge relationen är aktiv och upp till ett år därefter för att hantera eventuella uppföljningsfrågor eller krav.

 

 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

- i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

- om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

- för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

OBS! Vi vill påminna om att detta avsnitt endast rör lagring av de personuppgifter som kommer till oss via vår hemsida.

Vi ansvarar heller inte för hur länge wix.com lagrar personuppgifter som kommer via dem. Vill ni läsa mer om detta så kan ni läsa wix.com's sekretess- och cookiepolicy. 

Länk: https://sv.wix.com/about/privacy och https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site 

 

7. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 2. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 3. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

 

8. Ändringar

Denna policy kan komma att revideras periodvis genom att en uppdaterad version publiceras på vår webbplats. Det är viktigt att du regelbundet granskar denna sida för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i policyn. Vi kan också informera dig om ändringar i denna policy genom e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

 

9. Tredje parts hemsidor

Vår webbplats inkluderar hyperlänkar till, samt information om, webbplatser som tillhör tredje part. Det är viktigt att notera att vi inte har någon möjlighet att styra eller ta ansvar för sekretessrutiner och policyer som tillämpas av tredje parter.

 

10. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras, uppdateras eller raderas.

 

11. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig, förutsatt att du kan tillhandahålla lämpligt bevis på din identitet.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

 

12. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Cookie: XSRF-TOKEN

- av säkerhetsskäl och för att kunna tillhandahålla hemsidan på det sätt som det är tänkt.

Cookie: hs 

- av säkerhetsskäl och för att kunna tillhandahålla hemsidan på det sätt som det är tänkt.

Cookie: SSR-caching

- används för att förbättra prestandan på webbplatser genom att minska laddningstiden för sidor.​

 

Cookie: _wixCIDX

- används för att spåra och identifiera unika besökare på en Wix-webbplats. Den hjälper till att samla in data om hur besökare interagerar med webbplatsen, vilket möjliggör för webbplatsägare att förstå besökarnas beteende och förbättra användarupplevelsen baserat på denna insikt. Denna cookie kan till exempel användas för att analysera användarmönster, förbättra webbplatsens design och innehåll, samt optimera webbplatsens funktioner och prestanda.

Cookie: _wix_browser_sess

- används för att spåra och identifiera unika besökare på en Wix-webbplats. Den hjälper till att samla in data om hur besökare interagerar med webbplatsen, vilket möjliggör för webbplatsägare att förstå besökarnas beteende och förbättra användarupplevelsen baserat på denna insikt. Denna cookie kan till exempel användas för att analysera användarmönster, förbättra webbplatsens design och innehåll, samt optimera webbplatsens funktioner och prestanda.

Cookie: consent-policy

- används för att lagra valen som görs av användaren gällande cookies. 

Cookie: TS*

- används för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen på webbplatsen.

Cookie: bSession

- denna cookie är specifikt utformad för att mäta och förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelsen. Den spårar beteendet för en besökare över en session på en Wix-webbplats, vilket hjälper webbplatsägaren att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. bSession-cookien är en temporär cookie som vanligtvis raderas när webbläsarsessionen avslutas, vilket innebär att den inte lagrar personlig information över längre perioder. Dess primära syfte är att tillhandahålla anonymiserade data som kan användas för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet

Cookie: fedops.logger.X

- används inom ramen för Wix.com's FedOps, vilket är en ramverk utvecklat för att övervaka och analysera prestandan hos webbapplikationer som körs på Wix-plattformen. FedOps ger utvecklare och webbplatsägare insikter i hur deras webbplatser presterar i realtid, med målet att identifiera flaskhalsar, optimera laddningstider och förbättra användarupplevelsen.

Cookie: _ga

- denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en klientidentifierare. Den används för att beräkna besökares, sessioners och kampanjdata för webbplatsens analytikrapporter. Standardinställningen är att den löper ut efter 2 år, vilket hjälper till att hålla reda på återkommande besökare.

Cookie: _gid

- liksom _ga används denna cookie för att särskilja användare, men den löper ut efter 24 timmar. Den lagrar information om hur besökare använder en webbplats, vilket hjälper till med att skapa analytiska rapporter.

 

Cookie: _gat 

- denna cookie används för att begränsa begäranden till Google Analytics och minska begärandens frekvens, vilket gör att webbplatsen laddar snabbare. Den löper ut efter 1 minut.

De tre sistnämnda i listan ovan tillhör Google Analytics, vill man veta mer rekommenderar vi att läsa deras integritetspolicy: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

13. Neka cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att neka till användningen av cookies. Här är några exempel på hur du kan göra detta:

 

(Observera att hur man gör detta kan komma att ändras och det är inget vi ansvarar över).

 

 • I Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies genom att anpassa cookiehanteringsinställningarna. Detta görs genom att klicka på "Verktyg", välja "Internetalternativ", gå till fliken "Sekretess" och sedan klicka på "Avancerat".

 • I Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", välja "Inställningar", gå till "Sekretess & säkerhet", välja "Anpassad innehållsblockering" och sedan klicka på "Alla cookies".

 • I Chrome (version 29) kan du förhindra alla cookies från att sparas genom att öppna "Inställningar" i menyn, klicka på "Inställningar för webbplatsen" under "Sekretess och säkerhet" och sedan avmarkera "Tillåt att webbplatser sparar och läser cookie-data”.

 

Att blockera alla cookies kan negativt påverka användbarheten hos många webbplatser. Genom att göra detta kommer du inte att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Cookies som redan finns sparade på din dator kan tas bort på följande sätt:

 

(Observera att hur man gör detta kan komma att ändras och det är inget vi ansvarar över).

 

 • För Internet Explorer (version 10) måste cookies raderas manuellt. Instruktioner för hur du gör detta finns på Microsofts supportsida.

 • I Firefox (version 24) kan du ta bort cookies genom att gå till "Verktyg", sedan "Inställningar", välja "Sekretess & säkerhet" och därefter "Rensa data" under avsnittet "Kakor och webbplatsdata".

 • För Chrome (version 29) kan du radera alla cookies genom att gå till "Inställningar" i menyn, klicka på "Rensa webbinformation" under "Sekretess och säkerhet”.

 

Att ta bort cookies kan också påverka användbarheten på många webbplatser negativt.

bottom of page